093-1413-365
Landmark81, Vinhomes Central Park, TPHCM
[email protected]
Phan Thanh Thư

Phan Thanh Thư

Học vấn: Đại học ngành xuất nhập khẩu
Kinh nghiệm: 2 năm
Chứng chỉ: Môi giới bất động sản