093-1413-365
Landmark81, Vinhomes Central Park, TPHCM
[email protected]
Phạm Đức Minh Hoàng

Phạm Đức Minh Hoàng

Học vấn: Đại học ngành Quản Lý Thị Trường Bất Động Sản
Kinh nghiệm: 2 năm
Chứng chỉ: Môi giới bất động sản