093-1413-365
Landmark81, Vinhomes Central Park, TPHCM
[email protected]
Lầu Hồng Thắng

Lầu Hồng Thắng

Học vấn: Đại học SPKT
Kinh nghiệm: 2 năm
Chứng chỉ: Môi giới bất động sản