093-1413-365
Landmark81, Vinhomes Central Park, TPHCM
[email protected]
Phan Thị Như Phú

Phan Thị Như Phú

Học vấn: Đại học kinh tế Huế
Kinh nghiệm: 2 năm
Chứng chỉ: Môi giới bất động sản