093-1413-365
Landmark81, Vinhomes Central Park, TPHCM
[email protected]
Trần Thị Như Nhung

Trần Thị Như Nhung

Học vấn: Đại học ngoại ngữ
Kinh nghiệm: 3 năm
Chứng chỉ: Môi giới bất động sản