093-1413-365
Landmark81, Vinhomes Central Park, TPHCM
[email protected]
Lầu Phụng Linh

Lầu Phụng Linh

Học vấn: Đại học ngành kinh tế
Kinh nghiệm: 3 năm
Chứng chỉ: Môi giới bất động sản